Analiza SWOT – DancoManager

Primul pas în ceea ce privește consultanță pentru afaceri este efectuarea unei analize SWOT. Această analiză este foarte importantă pentru acțiunile și deciziile viitoare pe care le vor lua managerii companiilor.

Ce vom face noi?

Vom elabora un plan structurat pentru a evalua Strengths (punctele forte), Weaknesses (punctele slabe), Opportunities (oportunitățile), și Threats (amenințările) cu privire la afacerea, compania ta. Această analiză poate fi efectuată pentru un produs, locație, industrie sau persoană. Analiza implică specificarea obiectivului de afaceri sau de proiect și identificarea factorilor interni și externi, care sunt favorabili și defavorabili pentru atingerea acestui obiectiv.

Ce vom verifica?

  • Puncte forte: caracteristicile de afaceri sau proiect care îi conferă un avantaj față de alte proiecte sau afaceri
  • Puncte slabe: caracteristicile care plasează proiectul, afacerea, în dezavantaj în raport cu alte proiecte, afaceri
  • Oportunități: elemente de piață sau proprii afacerii, proiectului, care pot fi exploatate în avantajul acestora
  • Amenințări: elemente din mediu intern și/sau extern care ar putea cauza probleme pentru proiect, afacere

Participanții la analiza SWOT trebuie să ceară și să răspundă la întrebările care generează informații relevante pentru fiecare categorie (punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările), pentru a face analiza utilă.

Analiza SWOT este foarte importantă deoarece va stabili pașii următori pentru atingerea obiectivului.

Factorii de decizie trebuie să ia în considerare dacă obiectivul este realizabil, având în vedere analiza SWOT. În cazul în care obiectivul nu este realizabil, un obiectiv diferit trebuie să fie selectat și procesul analizei repetat.

Continuarea… în cadrul întâlnirii noastre.